HONOROWI WOLONTARIUSZE


W gronie naszych wolontariuszy znalazły się osoby, które wspomagają Powiatowe Centrum Wolontariatu poprzez swoją działalność zawodową i są przychylni wszelkim działaniom pomocowym na rzecz Wolontariatu. Osoby te uzyskały status Honorowego Wolontariusza.
Tytuł ten otrzymali:

 

 

Ryszard Szypuła

Wiesław Banach

Jerzy Ginalski

Ks. Janusz Zajdel

Stanisław Zarzyczny

Tadeusz Pióro 
Józef Folcik

Wacław Krawczyk 

Ryszard Ziarko 

Wojciech Blecharczyk 
Antoni Rejnin

Marta Głód
Czesław Bartkowski 

Irena Sawa
Barbara Lutak-Zarębska

Maria Sokół
Marian Stach

Piotr Mazur
Zofia Szmyd

Marek Sobolewski
Bolesława Witkowska

Bogusław Rajtar
Halina Mieczkowska

Piotr Hnat
Maria Pospolitak 

Marian Kuzicki

Marek Cycoń

Adam Siembab

Elżbieta Łukacijewska

Waldemar Szybiak

y>