Historia Powiatowego Centrum Wolontariatu


Poniżej przedstawiamy historię PCW począwszy od roku założenia tj. od roku 2001 aż do bieżącego.

Pierwsza realizacja
Pierwsza realizacja

W grupie podwyższonego ryzyka koronawirusem znajdują się seniorzy, którzy powinni teraz szczególnie na siebie uważać.

#PomagajmySeniorom,

postarajmy się wspomóc starszych mieszkańców naszego miasta oferując swoją pomoc seniorom w takich czynnościach, jak: zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa.

[pobierz] 0.1 MB rok 2001
[pobierz] 0.1 MB rok 2002
[pobierz] 0.1 MB rok 2003
[pobierz] 0.1 MB rok 2004
[pobierz] 0.1 MB rok 2005
[pobierz] 0.1 MB rok 2006
[pobierz] 0.1 MB rok 2007
[pobierz] 0.1 MB rok 2008
[pobierz] 0.1 MB rok 2009
[pobierz] 0.1 MB rok 2010
[pobierz] 0.1 MB rok 2011
[pobierz] 3.1 MB rok 2012
[pobierz] 1.1 MB rok 2013
y>