Zarząd Powiatowego Centrum Wolontariatu


14.11.2013

Zarząd PCW tworzą ludzie pełni dobroci, pasji i nieocenionej motywacji by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To dzięki nim powstaliśmy i trwamy do dziś by móc tworzyć lokalną wspólnotę skierowaną na szczytny cel.

14.11.2013