Kim jesteśmy ?


Szkolenie wolontariuszy w Ośrodku Rekolekcyjno - Wypoczynkowym Caritas w Zboiskach
Szkolenie wolontariuszy w Ośrodku Rekolekcyjno - Wypoczynkowym Caritas w Zboiskach

Powiatowe Centrum Wolantariatu tworzą ludzie pełni energii do działania i pomocy innym, ludzie przepojeni entuzjazmem i gotowością do poświęceń, którzy oferują swój

  • czas,
  • uwagę,
  • dyspozycję

całkowicie bezinteresownie.

        Wolontariusze pomagają w pracy ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci a także w hospicjum. Spora ich część niesie pomoc w sposób indywidualny; podczas domowych wizyt opiekując się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pokrzywdzonymi przez los.            

        Młodzi wolontariusze z entuzjazmem i ochotą podchodzą również do swej misji pomagania dzieciom dotkniętych porażeniem mózgowym, cierpiącym na autyzm czy też zespołem Downa. Ponadto młodzież odwiedza także dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Są to głównie dzieci z rodzin niepełnych, które w wolontariuszach znajdują oparcie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów w nauce. Wolontariusze pomagają im uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, oraz w dowartościowaniu samego siebie. Pomagają również w rozwoju ich własnych zainteresowań. 

        Współpracujemy z wieloma sanockimi instytucjami, wspieramy inicjatywy które maja za zadanie nieść pomoc potrzebującym. Zrzeszamy ludzi, dla których istotna jest pomoc i działanie na rzecz drugiego człowieka.

        Powiatowe Centrum Wolontariatu przez cały okres swojej dotychczasowej dwunastoletniej działalności zrealizowało wiele przedsięwzięć jak również projektów, których głównym celem było niesienie pomocy osobom potrzebującym z powiatu sanockiego.

 

CELE STOWARZYSZENIA :

"Wolontariat jest czynnikiem w budowaniu cywilizacji miłości, wartości człowieka i jego osobowego rozwoju" (Papież Jan Paweł II)

Przygotowanie młodego pokolenia do działalności społecznej i kształtowanie w nim potrzeby realizacji w służbie społecznej.

Pomoc potrzebującym- samotnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym.

Kształtowanie potrzeb etycznych związanych ze służeniem pomocą drugiemu człowiekowi, niesieniem pomocy w rudnych, życiowych sytuacjach.

Przygotowanie młodych wolontariuszy do pokonywania życiowych barier, poświęceń z osobami nipelnosprawnymi umysłowo i fizycznie.

Propagowanie idei wolontariatu.