Szkolenia


W wykonywanej przez soebie pracy chcemy być coraz lepsi, dlatego też staramy się podnosić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Korzystamy ze wszystkich możliwości, często pozyskujemy na ten cel śródki z różnych dotacji jak i programów. Każdy wymieniony poniżej temat to przynajmniej jeden cykl szkoleniowy i kilkunastu przeszkolonych wolontariuszy.

 

 • Dziecięce porażenie mózgowe.
 • Formy rehabilitacji ruchowej.
 • Formy pomocy w różnych sekcjach wolontariusz – podopieczny.
 • Formy opieki i rehabilitacji w przypadku chorób Parkinsona i Akheimera.
 • Zagrożenia wynikające z chorób cywilizacyjnych.
 • Ocena stanu zdrowotnego polskiego społeczeństwa.
 • Bieszczady wczoraj i dziś.
 • Biochemiczne podstawy starzenia się organizmu człowieka.
 • Zagrożenia zdrowotne XXI wieku.
 • Korzystanie ze sprzętu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 • Uzależnienia wśród młodzieży.
 • Zasady racjonalnego żywienia.
 • Potrzeba dbania o kondycję psychiczna i umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami dnia codziennego.
 • Zagrożenia wirusem HIV i chorobą AIDS.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Indywidualne ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Ratowanie człowieka w różnych przypadkach zagrożenia życia.
 • Zasady działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

a także WARSZTATY SZKOLENIOWE:

 

 • Idea wolontariatu i jej realizacja w otwarciu się na drugiego człowieka.
 • Warsztaty bibułkarskie.
 • Zasady BHP w działalności wolontariuszy.
 • Jak dbać o kondycję psychiczną, jak rozwiązywać problemy powstałe w kontakcie z podopiecznymi.
 • Instytucje udzielające pomocy psychologicznej.
 • Rola i funkcje PCPR.
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi.
 • Warsztaty fotograficzne pod kierunkiem profesjonalnego fotografa Zygmunta Notera.
 • Indywidualne konsultacje wolontariuszy z psychologiem

 

oraz coroczne szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Wolontariatu takie jak:

 

 

 

 

 

- szkolenie wolontariuszy w Zboiskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

 

Pierwsza realizacja
Pierwsza realizacja

 

 

 

 

 

- szkolenie z zakresu zasad zdrowego żywienia

Należy nadmienić, iż wyżej wymienione szkolenia finansowane są z darowizn 1% odpisu od podatku i dotacji Urzędu miasta.

 

 

y>