Realizowane przedsięwzięcia


Powiatowe Centrum Wolontariatu przez cały okres swojej dotychczasowej dwunastoletniej działalności zrealizowało wiele przedsięwzięć jak również projektów, których głównym celem było niesienie pomocy osobom potrzebującym z powiatu sanockiego. Jedną z nich jest ::

SZLACHETNA PACZKA – inicjatywa ta będzie realizowana przez wolontariat już trzeci raz. Główną ideą programu jest udzielenie konkretnej pomocy potrzebującym rodzinom.

Wolontariat włączył się także w akcję ZIEMIA SANOCKA DLA SZPITALA oraz

WIELKĄ ORKIESTREĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY .
Warto podkreślić iż wolontariusze PCW uczestniczą we wszystkich edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jakie dotychczas miały miejsce.

 

Ważną ideą w kalendarzu działań wolontariatu, jest organizacja ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO ustanowionego przez Jana Pawła II. Spotkania te organizują studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku z instytutu pielęgniarstwa.

Jako wolontariusze staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie były osoby potrzebujące pomocy, dlatego też podejmowaliśmy się tak różnorodnych działań jak:

 

  • Pomoc osobom samotnym, chorym, starszym, niepełnosprawnym.
  • Wolontariat młodzieżowy, studencki, wolontariat „Trzeciego Wieku”.
  • Uczestnictwo w kolejnych edycjach akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala”.
  • Wolontariat międzynarodowy.
  • Szkolenia i spotkania integracyjne.
  • Udział w warsztatach Europejskich z udziałem Pani Minister Spraw Europejskich Danuty Hübner.
  • Udział w Sanockiej Onkologicznej Konferencji Naukowej „Jak żyć z chorobą nowotworową”.
  • Udział wolontariuszy w koloniach organizowanych przez „Caritas”.
  • Współpraca i pomoc merytoryczna związana z działalnością Koła Wolontariusza w gimnazjum w Orzechówce, pow. Brzozowski.
  • Wieloletni udział w akcjach zbiórki żywności w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
  • Wielokrotny udział w kwestach w dniu Wszystkich Świętych na rzecz Towarzystwa im. Brata Alberta.
  • Udział w realizacji programu „Szkoła marzeń” w ZS nr 1.
  • Organizowanie „Mikołajków” dla dzieci w szpitalu i świetlicy o.o. Franciszkanów.
  • Udział w warsztatach organizowanych przez regionalny Ośrodek Programu Młodzież w Działaniu w Lublinie.
  • Udział w dorocznych uroczystościach związanych z symboliką zawodu pielęgniarskiego w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Sanoku.
  • Udział w konferencji związanej z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”.
  • Udział w Konkursie „Barwy Wolontariatu” organizowanym przez centrum Wolontariatu w Warszawie.
  • Zorganizowanie przez Zarząd PWC konkursu dla wolontariuszy (2010r.) konkurs literacki; 2011r. – konkurs fotograficzny i filmowy.
  • Zorganizowanie uroczystości dla chorych w szpitalu i hospicjum w Dniu Chorego (16 luty) ustanowionym przez Papieża – Polaka Jana Pawła II.
  • Założenie strony internetowej wolontariatu oraz forum internetowego.
  • Udział Prezes Czesławy Kurasz w konferencji „Kobieta aktywna” zorganizowanej przez Europosłanki Elżbietę Łukacijewską.
  • Kilkakrotne włączanie się w akcje pomocy powodzianom.