Realizowane przedsięwzięcia


Powiatowe Centrum Wolontariatu przez cały okres swojej dotychczasowej dwunastoletniej działalności zrealizowało wiele przedsięwzięć jak również projektów, których głównym celem było niesienie pomocy osobom potrzebującym z powiatu sanockiego. Jedną z nich jest ::

SZLACHETNA PACZKA – inicjatywa ta będzie realizowana przez wolontariat już trzeci raz. Główną ideą programu jest udzielenie konkretnej pomocy potrzebującym rodzinom.

Wolontariat włączył się także w akcję ZIEMIA SANOCKA DLA SZPITALA oraz

WIELKĄ ORKIESTREĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY .
Warto podkreślić iż wolontariusze PCW uczestniczą we wszystkich edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jakie dotychczas miały miejsce.

 

Ważną ideą w kalendarzu działań wolontariatu, jest organizacja ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO ustanowionego przez Jana Pawła II. Spotkania te organizują studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku z instytutu pielęgniarstwa.

Jako wolontariusze staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie były osoby potrzebujące pomocy, dlatego też podejmowaliśmy się tak różnorodnych działań jak:

 

 • Pomoc osobom samotnym, chorym, starszym, niepełnosprawnym.
 • Wolontariat młodzieżowy, studencki, wolontariat „Trzeciego Wieku”.
 • Uczestnictwo w kolejnych edycjach akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala”.
 • Wolontariat międzynarodowy.
 • Szkolenia i spotkania integracyjne.
 • Udział w warsztatach Europejskich z udziałem Pani Minister Spraw Europejskich Danuty Hübner.
 • Udział w Sanockiej Onkologicznej Konferencji Naukowej „Jak żyć z chorobą nowotworową”.
 • Udział wolontariuszy w koloniach organizowanych przez „Caritas”.
 • Współpraca i pomoc merytoryczna związana z działalnością Koła Wolontariusza w gimnazjum w Orzechówce, pow. Brzozowski.
 • Wieloletni udział w akcjach zbiórki żywności w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
 • Wielokrotny udział w kwestach w dniu Wszystkich Świętych na rzecz Towarzystwa im. Brata Alberta.
 • Udział w realizacji programu „Szkoła marzeń” w ZS nr 1.
 • Organizowanie „Mikołajków” dla dzieci w szpitalu i świetlicy o.o. Franciszkanów.
 • Udział w warsztatach organizowanych przez regionalny Ośrodek Programu Młodzież w Działaniu w Lublinie.
 • Udział w dorocznych uroczystościach związanych z symboliką zawodu pielęgniarskiego w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Sanoku.
 • Udział w konferencji związanej z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”.
 • Udział w Konkursie „Barwy Wolontariatu” organizowanym przez centrum Wolontariatu w Warszawie.
 • Zorganizowanie przez Zarząd PWC konkursu dla wolontariuszy (2010r.) konkurs literacki; 2011r. – konkurs fotograficzny i filmowy.
 • Zorganizowanie uroczystości dla chorych w szpitalu i hospicjum w Dniu Chorego (16 luty) ustanowionym przez Papieża – Polaka Jana Pawła II.
 • Założenie strony internetowej wolontariatu oraz forum internetowego.
 • Udział Prezes Czesławy Kurasz w konferencji „Kobieta aktywna” zorganizowanej przez Europosłanki Elżbietę Łukacijewską.
 • Kilkakrotne włączanie się w akcje pomocy powodzianom.
y>