Kodeks Etyczny Wolontariusza


WOLONTARIUSZ POWINIEN:

1. Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom

2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie ‘uderzaj” w innych.
4. Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś/zgodziłaś się robić. Składaj tylko te obietnice, które jesteś w stanie spełnić, wypełniaj podjęte zobowiązania, bądź punktualny/punktualna
5. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, ze mają swoje uzasadnienie.
6. Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, aby tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły
w osobę stwarzającą problemy.
7. Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoja wiedzę.
8. Stale się rozwijać – staraj się jak najwięcej o organizacji
i pracy
9. Nie przeciwstawiaj się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
10. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

y>